საბურავების ინდუსტრია

ინდუსტრიული სექტორები

პნევმატური საბურავები იწარმოება შედარებით სტანდარტიზებული პროცესებისა და აპარატების დახმარებით. საბურავის წარმოებისას ხდება მრავალი კომპონენტის შეკრება, რომელიც თავსდება დოლზე და შემდეგ იწნეხება მაღალი ტემპერატურისა და წნევის ქვეშ. სიცხე ხელს უწყობს პოლიმერიზაციის რეაქციას, რომელიც კვეთს რეზინის მონომერებს გრძელი ელასტიური ფორმის შესაქმნელად.

გამოყენების სფერო