წყალი და ჩამდინარე წყლები

ინდუსტრიული სექტორები

მზარდი მოსახლების და მრეწველობის ფონზე უფრო და უფრო მატულობს წყლების დიდი მოცულობის ტრანსპორტირების, მენეჯმეტის და გაწმენდის საჭიროება, რისთვისაც აუცილებელია მილსადენების მაშტაბური სისტემები და გამწმენდი ობიექტები.

გამოყენების სფერო