Bioreaktory

Oblasti aplikácie

Bioreaktor je z hľadiska konštrukcie a návrhu pomerne zložité zariadenie. Dôležitý je pre správnu činnosť zariadení predovšetkým systémov regulácie dôležitých fyzikálnych a environmentálnych parametrov vo vnútri bioreaktoru.