Krakovanie ropy

Oblasti aplikácie

Krakovanie je jedným z najvýznamnejších postupov, ktoré využíva petrochémia. Jedná se o tepelný rozklad uhľovodíka s dlhším reťazcom na uhľovodíky s kratším reťazcom. Prebieha buď za vysokej teploty alebo za zvýšenou teplotou a prítomnosti katalyzátorov.