Kryogenná aplikácia

Oblasti aplikácie

Mnoho plynov ako napríklad hélium, dusík alebo kyslík sú vo výrobných procesoch zámerne ochladzované a vďaka tomu zmenia svoj stav na kvapalný. Tieto kryogénne tekutiny sú potom ďalej využívané v mnohých priemyselných aplikáciach.