Kyslíkové aplikácie

Oblasti aplikácie

Médium kyslík hrá zásadnú rolu v mnohých oboroch týkajúcich sa vesmíru, letectva, potápania ale aj v mnohých priemyselných odvetviach. Toto médium kladie na produkty špecifické požiadavky predovšetkým z hľadiska návrhu a technického prevedenia.