Ochrana čerpadiel

Oblasti aplikácie

Ventily na ochranu čerpadiel zaisťujú minimálny prietok čerpadlom za akýchkoľvek prevádzkových podmienok. To umožňuje ochrániť čerpadla pred prehrievaním, kavitáciou alebo úplným zničením.