Blanketing nádrží

Oblasti aplikácie

Udržiavanie ochrannej atmosféry v nádržiach je proces, ktorý je používaný k zamedzeniu styku produktov skladovaného v nádržiach s okolitou atmosférou. Tento systém je používaný z mnohých rôznych dôvodov. Najčastejšie je ako inertný plyn použitý dusík.