Vápencové suspenzie

Oblasti aplikácie

Základným absorbérom škodlivých látok v procese odsírenia je vápenec. Ten je využívaný ako v mokrých procesoch čistenia tak aj v priamej chemickej reakcií vápenca so sírou v ohnisku kotla.