Odsírenie spalín

Oblasti aplikácie

V mnohých krajinách po celom svete sú prijímané stále prísnejšie a prísnejšie emisné limity. Jednou z neoddeliteľných metód čistenia spalín predovšetkým pre uhoľné zdroje je systém odsírenia spalín.