Odsoľovanie morskej vody

Oblasti aplikácie

Jednou z najlogickejších metód na pokrytie neustále sa zvyšujúcej svetovej spotreby pitnej vody je proces odsoľovania morskej vody.