Výroba piva

Oblasti aplikácie

Predovšetkým v posledných rokoch sa oblasť pivovarníctva nachádza vo fáze svojej renesancie. Týka se to predovšetkým oblasti malých výrobcov. V našich krajinách je pivovarníctvo považované za tradičné odvetvie.