Regulácia výkonu turbín

Oblasti aplikácie

Regulácia výkonu parnej turbíny je proces, ktorý riadi množstvo pary, ktorá vstupuje do jej expanzného systému. Týmto procesom sú udržiavané požadované otáčky rotoru turbíny a tým aj jej výstupný výkon. Rozlišujeme niekoľko princípov regulácie turbín ako napr. škrtením alebo obtokom.