Separácia vzduchu

Oblasti aplikácie

Zariadenie pre separáciu vzduchu slúži k rozkladaniu atmosférického vzduchu na jeho primárne prvky. Typický na dusík a kyslík. Niekedy je žiadaným produktom tejto separácie tiež argón a ďalšie vzácne plyny.