Skladovánie a splyňovanie LNG

Oblasti aplikácie

Splyňovanie kvapalného zemného plynu (LNG) je proces premeny zemného plynu do jeho prirodzeného stavu pri atmosférickej teplote. Tieto splyňovacie systémy sú budované buď na pevnine alebo ako plávajúce zariadenia na lodiach a plošinách.