Solárny ohrev

Oblasti aplikácie

Solárny ohrev vody je jednoduchý princíp, ktorý k ohrevu vody využíva slnečné žiarenie a slnečné kolektory. Predovšetkým pri veľkých inštaláciách je systém doplňovaný najrôznejšími druhmi akumulátorov tepla.