Spaľovanie odpadu

Oblasti aplikácie

Spaľovňa komunálneho odpadu je veľmi komplexný zdroj tepla a elektriny, ktorý zahrňuje celu radu špecifických postupov a technológií. Tieto inštalácie sú veľmi citlivé predovšetkým z hľadiska ochrany životného prostredia a vyžadujú celu radu špeciálnych výrobkov.