Tepelné výmenníky

Oblasti aplikácie

Tepelný výmenník je zariadenie, ktoré slúži k výmene energie medzi sústavami a objektami rôznych parametrov. Môže slúžiť ako pre prenos tepla tak aj chladu a je spravidla doplnený prvkami regulácie.