Úprava parametrov pary

Oblasti aplikácie

Chladiče pary a ventily na úpravu parametrov pary sú zásadnými komponentami používanými v parných systémoch pre výrobu tepla a priemyslovom použití. Pre poháňanie turbín je požadovaná para v prehriatom stave. Pri použití pary pre priemyslové aplikácie je vhodnejšia pára v nasýtenom stavu.