Výroba bioethanolu

Oblasti aplikácie

Bioetanol je druh alkoholu vyrábaného vo väčšine prípadov pomocou fermentácie z uhlíkových hydrátov, ktoré se nachádzajú v cukroch alebo škrobových plodinách. Je využívaný ako náhradné palivo pre vozidla alebo ako aditívum do benzínu.