Výroba celulózy

Oblasti aplikácie

Celulóza je vo väčšine prípadov používaná na výrobu lepenky a papiera. V menšom merítku je ďalej používaná na výrobu ďalších produktov ako je napríklad celofán alebo umelý hodváb.