Výroba papiera

Oblasti aplikácie

Proces výroby papiera je zakončený nátokom vláknitej suspenzie na pozdĺžne nekonečné sito, na ktorom dochádza k odvodneniu vlákniny. Tu sa vlákna usadzujú na povrchu sita a voda preteká do zbernej vane. Nasleduje proces lisovania a sušenia.