Spracovánie močoviny

Oblasti aplikácie

Produkt močoviny je hodne využívaný v hnojivách ako zdroj dusíka a je dôležitou surovinou pre chemický priemysel.