Spracovanie zemného plynu

Oblasti aplikácie

Jedná se o komplexný priemyselný proces čistenia surového zemného plynu. Odstraňujú se predovšetkým pevné nečistoty a nežiadúce hydro uhlíky a kvapaliny.