Přímočinné regulátory diferenčního tlaku a průtoku

42-34/42-38 - Omezovače diferenčního tlaku a průtoku

42-34/42-38

Přímočinné omezovače diferenčního tlaku 42-34 (a 42-38) s omezením průtoku jsou určeny k instalaci do zpětného potrubí a jsou konstruovány tak, aby je bylo možné použití v dálkových rozvodech zásobování teplem s tlakově nezávislým připojením.

Regulátory jsou tvořeny ventilem a pohonem s nastavitelným škrticím prvkem. Omezují diferenční tlak na nastavenou hodnotu seřízenou pohonem a podobně omezují průtok na hodnotu nastavenou na škrticím prvku.

  • Rozsah nastavení diferenčního tlaku: 0.1 až 1.5 bar

Výrobce: SAMSON

Související dokumenty
Typový list - DIN T3013EN
Typový list - Typ 42-34/42-38 DoTT3019EN
Montážní list EB3013EN
Montážní list - Typ 42-34/ 42-38 DoTEB3019EN
Náhradní díly - typ 42-34EL3013
Výkresy - DIN
Výkresy - Typ 42-34/ 42-38 DoT