Přímočinné regulátory diferenčního tlaku a průtoku

42-24/42-28 - Regulátor diferenčního tlaku

42-24/42-28

Přímočinné regulátory diferenčního tlaku 42-24 (a 42-28) jsou konstruovány pro použití v systémech dálkového vytápění, centrálních systémech vytápění a v průmyslových aplikacích. Požadovaný diferenční tlak je přenášen na pružinou zatíženou ovládací membránu v pohonu a převeden na sílu nutnou pro přestavení kuželky ventilu. Regulátor ovládá diferenční tlak podle nastavené hodnoty.

Typ 42-24 je regulátor diferenčního tlaku pro instalaci do vstupního potrubí nebo výstupního potrubí s nastavenou hodnotou seřizovatelnou ve velkém rozsahu.

Typ 42-28 je regulátor diferenčního tlaku pro instalaci do vstupního potrubí nebo výstupního potrubí s pevně nastavenou hodnotou definovanou pružinou pohonu.

  • Rozsah nastavení diferenčního tlaku: 0.05 až 10 bar

Výrobce: SAMSON

Související dokumenty
Typový list - DINT3003EN
Typový list - ANSIT3004EN
Typový list - Typ 42-24/ 42-28 DoTT3019EN
Typový list - Příslušenství T30950EN
Montážní list EB3003EN
Montážní list - Typ 42-24/ 42-28 DoTEB3019EN
Náhradní díly EL3003
Výkresy - DIN
Výkresy - ANSI
Výkresy - Type 42-24/ 42-28 DoT