Přímočinné regulátory diferenčního tlaku a průtoku

45-1/45-2 - Regulátory diferenčního tlaku s uzavíracím pohonem – montáž do přívodního potrubí

45-1/45-2

Přímočinné regulátory diferenčního tlaku 45-1 (a 45-2) jsou konstruovány pro použití v systémech dálkového vytápění, rozšířených potrubních systémech a v průmyslových aplikacích. Požadovaný diferenční tlak je přenášen na pružinou zatíženou ovládací membránu v pohonu a převeden na sílu nutnou pro přestavení kuželky ventilu. Regulátor ovládá diferenční tlak podle nastavené hodnoty.

Typ 45-1 je regulátor diferenčního tlaku pro instalaci do vstupního potrubí s pevně nastavenou hodnotou definovanou pružinou pohonu.

Typ 45-2 je regulátor diferenčního tlaku pro instalaci do vstupního potrubí s nastavitelnou hodnotou diference ve velkém rozsahu.

  • Rozsah nastavení diferenčního tlaku: 0.1 až 10 bar

Výrobce: SAMSON

Související dokumenty
Typový list - DIN T3124EN
Typový list - ANSIT3125EN
Montážní list EB3124EN
Výkresy - DIN
Výkresy - ANSI