Výroba elektřiny

Průmyslová odvětví

Elektrárny a teplárny jsou výrobcem základní suroviny pro naší ekonomiku a společnost: elektřiny. Společnost SAMSON je dodavatel prvků regulace od základních regulačních ventilů vody a páry, ventilů pro napájecí vodu, cirkulačních ventilů pro minimální průtoky až po redukční stanice vysokotlaké páry a především zařízení na úpravu parametrů páry pomocí speciálních armatur nebo atomizačních dýzových ventilů.

Oblasti aplikace