Převodníky, snímače a další příslušenství

6132 - Elektropneumatické převodníky pro pneumatické signály

6132

Převodníky P/I 6132 slouží jako rozhraní mezi pneumatickými a elektrickými měřicími a řídicímu jednotkami, používají se například pro připojení pneumatických vysílačů k elektrickým řídicím jednotkám, počítačům nebo systémům řízení procesu.

Převodník 6132 s čtyřvodičovým připojením se používá k převodu pneumatického signálu na standardní elektrický signál. Je obzvláště vhodný jako prvek vložený mezi pneumatická a elektrické měřicí a řídicí zařízení.

  • Vstup: 0.2 až 1 bar
  • Přípustná okolní teplota: –20 až +70 °C
  • Nevýbušné provedení: bez
  • Varianty: napájecí napětí

Výrobce: SAMSON

Související dokumenty
Typový list - DINT6132EN
Montážní list EB6132EN
Výkresy - DIN

Průmyslová odvětví

Aplikace