Převodníky, snímače a další příslušenství

6134 - Elektropneumatické převodníky pro pneumatické signály

6134

Převodníky P/I 6134 slouží jako rozhraní mezi pneumatickými a elektrickými měřicími a řídicímu jednotkami, používají se například pro připojení pneumatických vysílačů k elektrickým řídicím jednotkám, počítačům nebo systémům řízení procesu.

Převodník 6134 s dvouvodičovým připojením se používá k převodu pneumatického signálu na standardní elektrický signál. Je obzvláště vhodný jako prvek vložený mezi pneumatická a elektrické měřicí a řídicí zařízení.

  • Vstup: 0.2 až 1 bar
  • Přípustná okolní teplota: –20 až +70 °C
  • Nevýbušné provedení: bez, Ex ia, Ex d
  • Varianty: manometry

Výrobce: SAMSON

Související dokumenty
Typový list - DINT6134EN
Montážní list EB6134EN
Výkresy - DIN

Průmyslová odvětví

Aplikace