Obnovitelné zdroje energie

Průmyslová odvětví

Obnovitelná energie je všeobecně definována jako energie, která je získávána z přírodních z hlediska lidského měřítka nevyčerpatelných zdrojů jako je např. sluneční záření, vítr, déšť, příliv a geotermální energie. Obnovitelné zdroje energie jsou často využívány v odvětvích jako je výroba elektřiny, vytápění a chlazení.

Oblasti aplikace