განახლებადი ენერგია

ინდუსტრიული სექტორები

განახლებადი ენერგია, როგორც წესი, გულისხმობს ენერგიას, რომელიც მოიპოვება ბუნებრივად შევსებადი წყაროებიდან როგორიცაა : მზის შუქი, ქარი, წვიმა, ტალღები და გეოთერმული სითბო. განახლებადი ენერგია ხშირად გამოიყენება ენერგეტიკის ოთხ მნიშვნელოვან დარგში : ელექტროენერგიის წარმოება, ჰაერის და წყლის გათბობა/ გაგრილება, ტრანსპორტირება და მცირე დასახლებების (ქსელის) ენერგეტიკული მომსახურება.

გამოყენების სფერო