SAMSON - Cera System

výrobca ventilov s keramickou výstelkou

SAMSON - Cera System

Spoločnosť CERA SYSTEM je nemecký špecializovaný výrobca armatúr s keramickými výstelkami so sídlom v Hermsdorfe. Výrobca zamestnáva zhruba 100 vysoko kvalifikovaných pracovníkov s rokmi skúsenosti v obore výroby a spracovania keramických materiálov a ich využitie v uzatváracích a regulačných armatúrach rovnako ako v potrubných prvkoch a ďalších špeciálnych produktoch.

Spoločnosť CERA SYSTEM je certifikovaná podľa DIN EN ISO 9001:2008. Je dodávateľom veľmi kvalitných a prvotriednych výrobkov v oblasti keramických armatúr a svojou pozíciou na trhu neustále posilňuje vlastným vývojom a spoluprácou s poprednými vedeckými inštitúciami a univerzitami.

Poskytnite nám príležitosť dokázať našu odbornú kvalifikáciu a kvalitu našich výrobkov.