SCHROEDAHL

výrobca ventilov regulačných, na úpravu pary a ochranu čerpadiel

SCHROEDAHL

Spoločnosť SCHROEDAHL je celosvetovo uznávaný výrobca (súčasť spoločnosti CIRCOR Worldwide), ktorá sa už desiatky rokov orientuje na vývoj a výrobu jedinečných a špeciálnych ventilov pre ťažkú energetiku a priemyselné aplikácie rovnako ako pre výrobné, transportné a rafinačné systémy v oblasti spracovania ropy a zemného plynu.

Našimi hlavnými produktami sú automatické recirkulačné ventily pre ochranu čerpadiel, ventily na úpravu parametrov pary pre elektrárne v kombinácií so vstrekovacími ventilmi, vstrekovacie ventily pre úpravu teploty predhriatej pary a špeciálne regulačné ventily pre kritické pracovné podmienky na pare a vode.