Papírenství

Průmyslová odvětví

Papírenský průmysl je neustále nenahraditelným, dokonce i v dnešním elektronickém věku. Při výrobě papíru a jeho následném zpracování je zásadním problémem doprava a distribuce velkých objemů surovin a pomocných médií do přesně stanovených sekvencí výrobního procesu. Společnost SAMSON Group disponuje ve svém výrobním programu právě takovými technologiemi.

Oblasti aplikace