ფარმაცევტიკა და ბიოტექნოლოგია

ინდუსტრიული სექტორები

მედიკამენტების წარმოებისას ან ფერმენტების, უჯრედების და მიკროორგანიზმების ტექნიკური მიზნებისათვის გამოყენებისას, ნებისმიერმა მცირე დაბინძურებამაც კი შეიძლება საფრთხე შეუქმნას პროცესის საბოლოო შედეგს.SAMSON-ის კონტროლის ინჟინერიის დანადგარები და აპარატურა ქმნის შესაბამის პირობებს უსაფრთხო პროცესებისთვის, ასეპტიკური სარქველების წყალობით.

გამოყენების სფერო