დღევანდელი HVAC ტექნოლოგია უნდა უზრუნველყოფდეს კომფორტის მაღალ დონეს, ამასთანავე უნდა უზრუნველყოფდეს ენერგიის ოპტიმალურ ეფექტურობას და გარემოს დაცვას. 100 წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში, კომპანია SAMSON-ი მუშაობს აღნიშნული დარგის გაუმჯობესებასა და ოპტიმიზაციაზე.

გამოყენების სფერო