Těžba a zpracování ropy a zemního plynu

Průmyslová odvětví

Průmysl těžby a zpracování ropy a zemního plynu se zabývá výrobou především paliv a maziv pro běžnou spotřebu a průmysl. Procesy zpracování základních surovin se v mnoha případech vyznačují náročnými provozními podmínkami a v mnoha případech jsou také spojeny s extrémními klimatickými podmínkami. Tyto skutečnosti kladou na používané výrobky vysoké požadavky především z hlediska životnosti a odolnosti jak samotných ventilů, tak i jednotlivých nástaveb. Výrobní program společnosti SAMSON plně splňuje tyto požadavky.

Oblasti aplikace