Těžařský a hutnický průmysl

Průmyslová odvětví

Těžařský a hutnický průmysl produkuje obrovské množství surovin nezbytných pro moderní i tradiční technologie. Výrobky společnosti SAMSON především z oblasti přímočinných regulátorů a regulačních ventilů nacházejí uplatnění v systémech ventilace, chlazení a odvodňování. Stejně tak jsou využívány v mnoha podobných aplikacích v hutnickém průmyslu.

Oblasti aplikace