მაკულატურა და ქაღალდი

ინდუსტრიული სექტორები

ქაღალდი, ელექტრონულ ხანაშიც კი, შეუცვლელი რჩება. რბილობის მიღებისას და მისი დამუშავებისას ქაღალდის მისაღებად, საჭიროა მედიის დიდი ნაკადების შერევა და ცვლა, წარმოების ინდივიდუალური ეტაპების მიხედვით, დროის განსაზღვრული თანმიმდევრობით. SAMSON GROUP-ს აქვს ამ დარგის მართვის სწორი ტექნოლოგიები.

გამოყენების სფერო