ნავთობი და გაზი

ინდუსტრიული სექტორები

ნავთობისა და გაზის სექტორი აწარმოებს საწვავსა და საპოხ მასალებს, რომლებიც გამოიყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ნედლეულის მოპოვება და დამუშავება ხშირად რთულ და მკაცრ პირობებში ხდება, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ექსტრემალურ კლიმატურ ზონებში ან ზღვის რაიონებში ხდება. აღნიშნულ პირობებში სამუშაოდ საჭიროა განსაკუთრებით საიმედო და კოროზიის მიმართ მდგრადი ინსტრუმენტები, რომელსთაც აქვთ შესაბამისი გამძლეობა. SAMSON- ის მიერ წარმოდგენილი პროდუქტები შექმნილია სწორედ ასეთ რთულ და მკაცრ პირობებში სამუშაოდ.

გამოყენების სფერო