მაღაროები, მეტალები და მინერალები

ინდუსტრიული სექტორები

მაღაროები უზრუნველყოფს თანამედროვე ტექნოლოგიებისთვის საჭირო ნედლეულის დიდ ნაწილს. აღნიშნულ ინდუსტრიას SAMSON-ი ამარაგებს საოპერაციო რეგულატორებითა და საკონტროლო სარქველებით, რომლებიც საჭიროა ღრმა მაღაროებში ვენტილაციისთვის, გაგრილებისთვის და სანიაღვრე ლილვებისათვის.

გამოყენების სფერო