Přímočinné regulátory tlaku

2357-11 - Regulátory tlaku

2357-11

Přímočinný redukční ventil a nebo regulátor nárůstu tlaku 2357-11 je regulátorem malé velikosti konstruovaným k použití ve speciálních aplikacích. Regulátory tlaku 2357 jsou obzvláště vhodné pro kryogenní aplikace. Tyto regulátory je také možné za určitých provozních podmínek používat pro plyny, kapaliny a páry.

Tento redukční ventil se používá pro řízení výstupního tlaku (p2) na nastavenou hodnotu. Redukční ventil je konstruován tak, aby se při stoupajícím výstupním tlaku nad nastavenou hodnotu zavíral.

U regulátoru nárůstu tlaku je vstupní tlak přenášen na ovládací membránu. Ventil se otevírá, jak se snižuje vstupní tlak. Směr proudění z hrdla B do hrdla A.

  • Jmenovité světlosti: G 3/4"
  • Tlakové třídy: až do 63 bar
  • Materiály: nerez ocel
  • Rozsah teploty: -200°C až +200°C
  • Rozsah nastavení: 1 až 40 bar

Výrobce: SAMSON

Související dokumenty
Typový list - DINT2560EN
Příslušenství regulátorů pro kryogenní médiaT2570EN
Montážní list EB2560EN
Výkresy - DIN