კვება და სასმელი

ინდუსტრიული სექტორები

კვების მრეწველობაში აუცილებელია სრულყოფილი ჰიგიენა. შესაბამისად, SAMSON- ის მიერ წარმოებული ასეპტიკური მართვის სარქველები მორგებულია საკვების გადამუშავებისთვის უმაღლესი
მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად.

გამოყენების სფერო