ინდუსტრიული აირები

ინდუსტრიული სექტორები

ინდუსტრიული აირების წარმოებისა და დისტრიბუციის დროს, ტემპერატურა შეიძლება დაეცეს –196 ° C-მდე. მხოლოდ რამოდენიმე ტიპის მასალას შეუძლია გაუძლოს ასეთ ტემპერატურას. SAMSON-ი სხვადასხვა მასალების კომბინაციით ქმნის პროდუქციას, რომელიც უძლებს ტემპერატურის ცვლილებებს, წნევის ცვალებდობასა და დინების სპეციფიკურ პირობებს. ჩვენ გვაქვს სპეციალიზირებული know-how და მუდმივად განვაგრძობთ ჩვენი ცოდნის გაღმავებას გაზის მწარმოებლებთან მჭიდრო თანამშრომლობით.

გამოყენების სფერო