Ťažobný a hutnícky priemysel

Priemyselné odvetvia

Ťažobný a hutnícky priemysel produkuje obrovské množstvo surovín nevyhnutné pre moderné a tradičné technológie. Výrobky spoločnosti SAMSON predovšetkým z oblasti priamočinných regulátorov a regulačných ventilov nachádzajú uplatnenie v systémoch ventilácie, chladenia a odvodňovania. Rovnako sú využívané v mnohých podobných aplikáciach v hutníckom priemysle.

Oblasti aplikácie