Přímé, trojcestné a rohové ventily (řada 240)

3351 - Uzavírací přímý ventil

3351

Pneumatický uzavírací ventil se závitovým sedlem typu 3351 se používá v případech vyžadujících velmi těsné uzavření přívodu kapalin, plynů nebo par. Uzavírací ventil typu 3351 může být variantně dodán s izolačním dílem nebo s utěsněním kovovým vlnovcem.

Uzavírací ventil typu 3351 je vybaven pneumatickým pohonem, volitelně lze ke konstrukci uzavíracího ventilu přidat ruční ovládací kolo.

Tyto ventily jsou konstruovány jako modulární sestavy a mohou být vybaveny různým příslušenstvím, které umožňuje ovládání uzavíracích ventilů, například koncovými spínači a solenoidovými ventily.

  • Jmenovité světlosti: DN15 až DN100 ( 1/2" až 4")
  • Tlakové třídy: PN10 až PN40 (Class 150 až 300)
  • Materiály: šedá litina, tvárná litina, ocelolitina, nerez ocel
  • Rozsah teploty: -50 až +250 °C (- 58 až +482 °F)

Výrobce: SAMSON

Související dokumenty
Typový listT8039EN
Montážní listEB8039EN
Výkresy