Přímé, trojcestné a rohové ventily (řada 240)

3351 - Uzavírací přímý ventil

3351

Pneumatický uzavírací ventil se závitovým sedlem typu 3351 se používá v případech vyžadujících velmi těsné uzavření přívodu kapalin, plynů nebo par. Uzavírací ventil typu 3351 může být variantně dodán s izolačním dílem nebo s utěsněním kovovým vlnovcem.

Uzavírací ventil typu 3351 je vybaven pneumatickým pohonem, volitelně lze ke konstrukci uzavíracího ventilu přidat ruční ovládací kolo.

Tyto ventily jsou konstruovány jako modulární sestavy a mohou být vybaveny různým příslušenstvím, které umožňuje ovládání uzavíracích ventilů, například koncovými spínači a solenoidovými ventily.

Výrobce: SAMSON

Související dokumenty
Typový listT8039EN
Montážní listEB8039EN
Výkresy