Přímočinné regulátory tlaku

2405 - Redukční ventil (milibarový)

2405

Přímočinný redukční ventil 2405 se používá k regulaci tlaku hořlavých plynů, používaných jako zdroje energie, například v kotlích, sušičkách, odpařovačích, výměnících tepla nebo průmyslových pecích. Alternativně může ovládat přívod stlačeného vzduchu v technických procesních aplikacích.

Dalším možným použitím regulátoru je regulace tlaku inertního plynu používaného pro inertizaci nebo blanketing zásobních nádrží pro ochranu produktu v nádrži před oxidací, výbuchem nebo únikem. Pro dosažení ekonomicky únosné spotřeby inertního plynu je během plnění nebo vyprazdňování nádrže nutné regulovat tlak inertního plynu na takovou hodnotu, která je vždy mírně vyšší než atmosférický tlak.

Tento redukční ventil se používá pro řízení výstupního tlaku (p2) na nastavenou hodnotu. Redukční ventil je konstruován tak, aby se při stoupajícím výstupním tlaku nad nastavenou hodnotu zavíral.

  • Jmenovité světlosti: DN15 až DN50 (1/2" až 2")
  • Tlakové třídy: PN16 až PN40 (Class 125 až 300)
  • Materiály: šedá litina, ocelolitina, nerez ocel
  • Rozsah teploty: -20 až +150°C (-5 až +300°F)
  • Rozsah nastavení: 0.005 až 10bar (0.075 až 150psi)

Výrobce: SAMSON

Související dokumenty
Typový list - DINT2520EN
Typový list - ANSIT2521EN
Montážní list EB2520EN
Náhradní dílyEL2520
Výkresy - DIN
Výkresy - ANSI