Přímočinné regulátory tlaku

2406 - Přepouštěcí ventil (milibarový)

2406

Přímočinný přepouštěcí ventil 2406 se používá k regulaci tlaku hořlavých plynů, používaných jako zdroje energie, například v kotlích, sušičkách, odpařovačích, výměnících tepla nebo průmyslových pecích. Alternativně může ovládat přívod stlačeného vzduchu v technických procesních aplikacích.

Dalším možným použitím regulátoru je regulace tlaku inertního plynu používaného pro inertizaci nebo blanketing zásobních nádrží pro ochranu produktu v nádrži před oxidací, výbuchem nebo únikem. Pro dosažení ekonomicky únosné spotřeby inertního plynu je během plnění nebo vyprazdňování nádrže nutné regulovat tlak inertního plynu na takovou hodnotu, která je vždy mírně vyšší než atmosférický tlak.

Tento přepouštěcí ventil se používá pro regulaci vstupního tlaku (p1) na nastavenou hodnotu. Přepouštěcí ventil je konstruován tak, aby se otevíral, když se vstupní tlak zvýší nad nastavenou hodnotu.

  • Jmenovité světlosti: DN15 až DN50 (1/2" až 2")
  • Tlakové třídy: PN16 až PN40 (Class 125 až 300)
  • Materiály: šedá litina, ocelolitina, nerez ocel
  • Rozsah teploty: -20 až +150°C (-5 až +300°F)
  • Rozsah nastavení: 0.005 až 10bar (0.075 až 150psi)

Výrobce: SAMSON

Související dokumenty
Typový list - DINT2522EN
Typový list - ANSIT2523EN
Montážní list EB2522EN
Náhradní dílyEL2522
Výkresy - DIN
Výkresy - ANSI