3381

Výstupní tlumič 3381 slouží především ke snížení hlučnosti. Plní funkci pevného škrtícího prvku. Systém tlumiče vytváří protitlak na výstupu z ventilu, který v tomto místě zvyšuje tlak média a umožňuje tlumiči 3381 pokrýt konečné požadované snížení provozního tlaku v systému.

Výsledkem rozdělení požadovaného tlakového spádu mezi regulační ventil a tlumič je snížení hladiny akustického tlaku. V aplikacích pracujících se stlačitelným médiem rovněž snižuje rychlost proudění média na výstupu z ventilu.

Výrobce: SAMSON

Související dokumenty
Typový listT8084EN